Ortodoncija – Fiksna proteza

Ortodoncija - Fiksna Proteza

Ortodoncija je klinička specijalistička grana stomatologije koja se bavi lečenjem nepravilnosti u rastu i razvoju vilica, kao i korigovanjem nepravilnog položaja zuba.

Korekcijom nepravilnosti u položaju zuba smanjuje se rizik od karijesa, parodontopatije, oboljenja zgloba i popravlja se estetika.

Ortodonski tretman sprovodi se, kako u dečjem uzrastu, tako i kod odraslih.

U dečjem uzrastu, u dobi između 5 i 7 godina, potrebno je uraditi prvi ortodonski pregled, gde uz upotrebu pokretnih pločastih aparata, možemo u potpunosti korigovati nepravilnosti ili ih u manjem značaju smanjiti i pripremiti za terapiju fiksnom protezom.

Pored pločastih aparata, u dečjem uzrastu značajni su i miofunkcionalni aparati za korekciju loših navika (sisanje prsta, disanje na usta i slično).

U odraslom dobu ortodonska terapija sprovodi se fiksnom protezom koja se postavlja na zube, a breketi mogu biti metalni i estetski (keramičke, safir bravice).

Bez obzira na uzrast i tip proteze, svakom pacijentu pristupa se individualno, što znači da se radi i klinički RTG pregled, otisci, fotografije - radi se analiza na osnovu koje se određuje terapija, sa kojom se pacijent upoznaje i upućuje na sve detalje u toku lečenja.

Ostale stomatološke usluge: